SNV vraagt uw mening

SNV vraagt uw mening Omdat we in 2021 jullie meer willen bieden, zijn we heel benieuwd naar jullie input. Wat is de meerwaarde van het SNV? Wat verwachten jullie van ons op vlak van communicatie en informatie? Laat het zeker hier even weten. Zo optimaliseren wij onze werking om jùllie beter te informeren.