Over Schoudernetwerk Vlaanderen

Visie van Schoudernetwerk Vlaanderen

Schoudernetwerk Vlaanderen VZW is een onafhankelijke vereniging die de schouderzorg wil optimaliseren door een breed en gevarieerd aanbod aan educatie te organiseren of faciliteren. We streven naar disseminatie & valorisatie van relevante kennis met oog op optimalisatie van patiëntenzorg. We stellen een netwerk van bekwame kinesitherapeuten met een bijzondere interesse voor schouderzorg ter beschikking aan patiënten, verwijzers en andere stakeholders. Tevens fungeert het netwerk als een neutraal platform om samenwerkingen tussen actoren te faciliteren.

Missie & Strategie

Sinds de oprichting van Schoudernetwerk Vlaanderen in 2017 streven we naar de uitbouw en het behoud van een netwerk van kinesitherapeuten in Vlaanderen met een bijzondere interesse en expertise in de schouderzorg. Dit netwerk willen we kenbaar maken aan onze verschillende stakeholders, zoals patiënten, huisartsen, specialist-geneesheren en collega kinesitherapeuten.

Wij bieden onze leden jaarlijks meerdere mogelijkheden tot deelname aan activiteiten die georganiseerd worden door Schoudernetwerk Vlaanderen. Voorts geven we hen kennis van andere organisaties die we graag ondersteunen en waarbij we al dan niet als partner fungeren.

We informeren onze leden via allerlei online kanalen over de huidige best evidence in de kinesitherapeutisch schouderzorg.

De kenbaarheid van het netwerk bij onze stakeholders wordt gestimuleerd door onze aanwezigheid zowel online en tijdens multidisciplinaire bijeenkomsten. Ook initiatieven van onze leden zullen deze kenbaarheid ondersteunen.

Het bestuur van Schoudernetwerk Vlaanderen wordt sinds 2021 ondersteund door diverse comités.

Bestuursleden

Statuten VZW Schoudernetwerk Vlaanderen

Via deze link kan u de statuten van onze VZW raadplegen.