Over Schoudernetwerk Vlaanderen

Op deze pagina moet komen:

  • Korte mission statement
  • Informatie over het schoudernetwerk
  • Informatie over het bestuur en samenstelling leden

Missie

Sinds de oprichting van Schoudernetwerk Vlaanderen in 2017 streven we naar de uitbouw en het behoud van een netwerk van kinesitherapeuten in Vlaanderen met een bijzondere interesse en expertise in de schouderzorg. Dit netwerk willen we kenbaar maken aan onze verschillende stakeholders, zijnde patiënten, artsen, specialist-geneesheren en collega kinesitherapeuten.

Wij bieden onze leden jaarlijks meerdere mogelijkheden tot deelname aan activiteiten die georganiseerd worden door Schoudernetwerk Vlaanderen. Voorts geven we hen kennis van andere organisaties die we graag ondersteunen en waarbij we al dan niet als partner fungeren.

We informeren onze leden via allerlei online kanalen over de huidige best evidence in de kinesitherapeutisch schouderzorg.

De kenbaarheid van het netwerk bij onze stakeholders wordt gestimuleerd door onze aanwezigheid zowel online en tijdens multidisciplinaire bijeenkomsten. Ook initiatieven van onze leden zullen deze kenbaarheid ondersteunen.

Bestuursleden

Statuten VZW Schoudernetwerk Vlaanderen

Via deze link kan u de statuten van onze VZW raadplegen.