Evaluatie Webinar JS Roy

In kader van de accreditatie vraagt Pro-Q-Kine dat u een aantal vragen beantwoord over het gevolgde webinar.