Lid blijven

Teneinde uw lidmaatschap te kunnen behouden vragen wij van elke effectief lid een actieve bijdrage.

  • U neemt jaarlijks deel aan ten minste 3 van 4 activiteiten georganiseerd door het Schoudernetwerk Vlaanderen (bijeenkomsten en/of artikelrondes).
  • U engageert zich door binnen een tijdspanne van 5 kalenderjaren een tweedaagse schoudercursus te volgen (of een equivalent daarvan).

Daarnaast dient u jaarlijks uw lidmaatschapsbijdrage te volbrengen.

X